rok zahradníka

eu

Klienti sociální rehabilitace Spirála navštěvují zahradu zdejšího farního sboru od roku 2017. Tato spolupráce vede ke zlepšení nácviku pracovních dovedností u klientů a ke spokojenosti farního sboru.

rok zahradníka
rok zahradníka

Služba sociální rehabilitace Spirála je jednou ze služeb neziskové organizace Diakonie ČCE – středisko Světlo ve Vrchlabí. Spirála je tu pro osoby, které mají snížené schopnosti a dovednosti zejména z důvodu tělesného nebo zdravotního postižení, chronického onemocnění, mentálního a kombinovaného postižení. Spirála se snaží vybavit klienty kompetencemi důležitými pro samostatný život.

Z naší iniciativy vznikla spolupráce s farním sborem na podzim roku 2017. Vedoucí služby Spirála kontaktovala zástupce farního sboru a zástupce sdružení Tamar. Sdružení Tamar je spolek rodičů, který vybudoval, z části farní zahrady, volně přístupné dětské hřiště.

Po úspěšné komunikaci a vzniku spolupráce, naši klienti v rámci skupinových ambulancí docházejí spolu s pracovníky Spirály na farní zahradu. Učí se starat o zahradu a zároveň je to důležitý nácvik pracovních dovedností. Spolupráce je prospěšná také pro druhou stranu, farní sbor. Z farního sboru dostáváme pěkné odezvy, jak i díky našim klientům zahrada prospívá.

V prvním roce spolupráce klienti dbali o úpravu dětského hřiště. Sbírali odpadky, zametali kamínky z dětských prolézaček, ale také se starali o úpravu porostů. Sekání trávy, hrabání listí, plení plevelů okolo keřů. Všechny tyto činnosti přispěly k upravenému vzhledu hřiště. V roce 2019 staršovstvo schválilo, že může Spirála využívat jeden záhon a kompost na trénink pěstování rostlin na soukromé farní zahradě. Toto rozhodnutí umožnilo našim klientům být od jara do podzimu v pracovním nasazení, v roli zahradníka. Na jaře vyseli semínka, poté vzešlé rostliny přesadili do květináčů. Mezi vypěstovanými rostlinami byly papriky, rajčata, bazalka, pažitka, jahody, okrasné trávy, okrasné dýně, majoránka, petrželka. Pro klienty bylo zahradničení velmi zábavné a poučné. Během roku pozorovali, jak rostliny vyrůstají a objevují se první vypěstované plody. Z vypěstovaných dýní byla vytvořena ve Spirále dekorace a každý klient si také samozřejmě mohl odnést dýni domů. Z našich rostlin jsme i vyráběli bazalkový olej, který použijeme jako dárek pro spolupracující organizace.

 

 

Nácviky na zahradě probíhají jednou za čtrnáct dní, eventuálně častěji dle potřeby zalévání a dalších činností potřebných ke správnému růstu rostlin. Práce na zahradě se účastní téměř všichni klienti Spirály. Samozřejmě myslíme i na klienty omezené v pohybu, např. s francouzskými holemi, kterým vymýšlíme práci přijatelnou pro jejich handicap. Pokud je chladnější počasí a méně pohybliví klienti nemohou dělat, např. práci vsedě, na zahradu nechodí. Mohou zůstat doma nebo jim je nabídnut program v sídle Spirály.

Práce na zahradě není jediným nácvikem ve spolupráci s farou, kterým si naši klienti zlepšují své dovednosti. Klienti dvakrát ročně pomáhají faře s úklidem, před Velikonocemi a Vánocemi. Pomáhají mýt okna, luxovat, mýt podlahy, ometat pavučiny.

Služba Spirála vykonává veškerou práci na faře a farní zahradě bez nároku na odměnu. Klienti však dostanou za dobře odvedenou práci žetonek od Spirály. Za toto platidlo pak mohou ve Spirále získat různé věcné odměny.

Nácvik na faře a farní zahradě je pro klienty Spirály podstatný zejména z důvodu získání pracovní morálky. Zkoušejí pracovat ve skupině lidí, musejí si vzít vhodné pracovní oblečení s ohledem na počasí. Klíčové je také přijít na místo včas a u práce vytrvat dvě hodiny. Tímto konáním si zlepšují své pracovní návyky, ale i komunikaci s ostatními členy skupiny a schopnost dlouhodobě vytrvat u jedné činnosti.

Služba je v individuálním projektu Služby sociální prevence v Královéhradeckém kraji V a je financována z Operačního programu Zaměstnanost a Evropského sociálního fondu. Díky těmto finančním zdrojům můžeme poskytovat našim klientům takovéto služby a pomáhat jim žít nezávisle bez pomoci druhých osob.

 

Daniela Rejzková

Diakonie ČCE - středisko Světlo ve Vrchlabí

 

Kontakt na vedoucí služby:

Bc. Ivana Hadincová
Sociální rehabilitace SPIRÁLA
Email: spirala.svetlo@diakonievr.cz
Tel.: 733 780 506

Poskytované služby

Středisko v číslech

Poskytovali jsme 0 registrovaných sociálních služeb
vloni jsme pomohli 0 uživatelům
a to všechno se 0 zaměstnanci
působili jsme v 0 obcí a měst