Spirála nacvičuje pracovní dovednosti lidí se zdravotním omezením na ekofarmě

eu

V červnu 2019 navštívila naše sociální rehabilitace Spirála farmu No limits v Lánově.

Spirála nacvičuje pracovní dovednosti lidí se zdravotním omezením na ekofarmě
Spirála nacvičuje pracovní dovednosti lidí se zdravotním omezením na ekofarmě

Farma se zaměřuje na práci s dětmi i lidmi se zdravotním omezením. Právě takoví jsou klienti naší služby. Ačkoliv nezvládnou každou práci jako zdraví lidé, i oni jsou rádi užiteční. Také chce řada z nich obnovit svoje pracovní schopnosti. Právě k tomu využívá Spirála několik míst – farní zahradu ČCE, úklidové a údržbářské pracoviště v DDM Pelíšek ve Vrchlabí, dílny SOŠ Slunečná v Hostinném a nyní budeme mít možnost pracovat i na farmě.

Na farmě No limits najdou návštěvníci spoustu zajímavého - zahradu živlů, aquaponii (systém ekologického chovu ryb a pěstování rostlin), ekoškolku a spoustu zvířat – krávy, koně, kozy, osly, slepice, králíky.

Naše červnová návštěva na farmě nebyla pracovní – klienti i zaměstnanci Spirály se seznámili s prostředím a s možnostmi, které farma nabízí. Zjistili jsme, že pracovní uplatnění tady najde každý, třeba i člověk, který není schopen dělat těžší fyzickou práci. Přínosem pro naše klienty je i přímý kontakt se zvířaty. Smyslem práce je rozvinout jemnou a hrubou motoriku a získat pracovní návyky, které využijí klienti pro budoucí zaměstnání.

V červenci jsme se na farmu vypravili už v pracovním oblečení a pustili se do prvních pracovních nácviků – pletí týpí a hmatové stezky, úklidu výběhu pro poníka a osla a přípravy krmení. Doufáme, že spolupráce Spirály a spolku No limits přinese našim klientům dobrý pocit z toho, že mohou být užiteční, ale také spoustu příjemných zážitků a nových dovedností.

Za Diakonii ČCE, středisko Světlo Jitka Vanclová, pracovník v sociálních službách

Poskytované služby

Středisko v číslech

Poskytujeme 0 sociálních služeb
vloni jsme pomohli 0 uživatům
a to všechno se 0 zaměstnanci.