Vedoucí služby

sobotková

Mgr. Marcela Sobotková

telefon: 739 244 665
e-mail: ~8Ak637_TlIo--e6LTqsR9ef4.IBO1p

Dovednost: hledání a nacházení pozitivních věcí na všem/všech
Kurz: 5 letý zkušenostní psychoterapeutický výcvik  v komunitní a skupinové psychoterapii  v duchu dynamické a hlubinně orientované psychoterapie

 

Sociální pracovníci

hrdová

Mgr. Blanka Hrdová

telefon: 604 229 766
e-mail: 3kqy.Z2kc.Gv5YUSZbnu5.~_ckkmb

Dovednost: hledání silných stránek rodiče a dítěte
Kurz: Sebezkušenostní výcvik PCA v přístupu zaměřeném na člověka (rogersovské psychoterapii)

 

Magda Horáčková

Mgr. Magdaléna Havlíčková

telefon: 605 512 232
e-mail: 38IvZ1agc8m%C2~76hAsVfh4Ys

 

Dovednost: připojování k dítěti
Kurz: Absolvování kurzu O.T.A – open therapy autism

 

Klára Sosnová

Bc. Klára Sosnová

telefon: 734 212 115
e-mail: sosnova@diakonievr.cz

Dovednost: naslouchání
Kurz: Motivační rozhovory 

Koordinátor a odborný pracovník projektu

Ludmila Kubátová

Ludmila Matějáková

telefon: 734 237 054
e-mail: 88Go0Zagc8m%C2~76hAsVfh4Ys

Dovednost: nápaditost
Kurz: Stáž na víkendovém pobytu Centra terapie autismu

 Poskytované služby

Středisko v číslech

Poskytovali jsme 0 registrovaných sociálních služeb
vloni jsme pomohli 0 uživatelům
a to všechno se 0 zaměstnanci
působili jsme v 0 obcí a měst